NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE:

Prosimy o dokładne sprawdzanie i przeliczanie ilości kartonów podczas przyjęcia towaru. W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona lub widoczne są próby jej otwierania należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i poinformować o nieprawidłowościach naszą firmę.

Informację o ilości kartonów znajdą Państwo na dokumentach CMR, liście przewozowym.

Ewentualne rozbieżności w poszczególnych indeksach, prosimy zgłaszać bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta lub za pośrednictwem Kierownika Regionalnego w terminie do 2 dni roboczych. W przypadku braku informacji z Państwa strony, reklamacja nie będzie rozpatrywana przez firmę Via Moda Sp. z o.o.