REKLAMACJE JAKOŚCIOWE:

Dbamy o jak najwyższą jakość naszych produktów, natomiast w przypadku widocznej wady fabrycznej prosimy o odesłanie.

Aby usprawnić procedurę i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, prosimy o wypełnienie protokołu reklamacyjnego według zawartych danych w protokole.

Wadę należy widocznie oznaczyć (np. naklejką).

Przed odesłaniem reklamacji, prosimy o kontakt z Kierownikiem Regionalnym Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

WZÓR PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO – kliknij aby pobrać załącznik.