Regulamin platformy internetowej VIA MODA sp. z o.o.:

§ 1

Warunki ogólne

 1. Ceny wszystkich produktów w systemie zamówień są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

 2. VIA MODA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z oferty.

 3. Poprzez zarejestrowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 4. VIA MODA Sp. z o.o. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej oraz dane osobowo-adresowe, które są przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane żadnym (osobom trzecim).

 5. Minimalna średniomiesięczna wartość obrotów na fakturach (liczona z 3 ostatnich miesięcy), poniżej której zastrzegamy sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z loginu i hasła wynosi 500 zł netto.

 6. Platforma służy wyłącznie dla klientów hurtowych, dlatego jednorazowe zamówienie Klienta nie może być mniejsze niż 500 zł. netto.

 7. Klienci będący Klientami VIA MODA sp. z o.o. (wcześniej zarejestrowani w bazie VIA MODA Sp. z o.o.) zachowują wszystkie swoje dotychczasowe prawa i przywileje.   

 8. Dla nowych Klientów, którzy regularnie korzystają z oferty, istnieje możliwość indywidualnego określenia warunków współpracy.

 9. Klient akceptujący Regulamin może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez VIA MODA Sp. z o.o. drogą elektroniczną.

 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., administratorem danych osobowych Klienta jest VIA MODA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Spółką;

 11. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z VIA MODA Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), a także w zakresie wynikającym z oświadczenia Klienta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 12. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających dane Klienta w zakresie wynikającym z oświadczenia Klienta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzenia działań marketingowych, w szczególności newsletterów oraz smsów informujących o promocjach;

 13. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich;

 14. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

 15. Klient posiada /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 16. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 17. Podanie przez Klienta danych osobowych jest  dobrowolne

 18. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 2

Formy płatności

 1. „Przelew zwykły”- Wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty z terminem płatności, zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi z Via Moda Sp. z o.o.

 2. „Płatność przy odbiorze” – Opłata za towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi DHL.

§ 3

Zamówienia i wysyłka

 1. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z początkiem jego realizacji. Po przygotowaniu przesyłki, Klient otrzyma informacje o łącznej wartości zamówienia (wraz z ewentualnymi kosztami nadania).

 2. VIA MODA Sp. z o.o. pokrywa koszty przesyłki pod warunkiem że wartość zamówienia przekroczy 500 zł netto.

 3. Termin realizacji zamówienia, to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przygotowaniem paczki do wysyłki, maksymalnie to 2 dni robocze. W nieprzewidzianych okolicznościach (np. braku towaru), czas realizacji może ulec zmianie.

 4. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju.

 5. VIA MODA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania istotnej przyczyny lub nie odebrał przesyłki za pobraniem. W powyższym przypadku możliwość logowania do systemu zostaje zablokowana.

 6. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-14:30.

 7. Z uwagi na ciągłą sprzedaż oferowanych produktów, prezentowane ilości towarów mogą różnić się z ich faktycznym w danym momencie stanem magazynowym i nie może być to podstawą do roszczeń. 

 8. Paczki wysyłamy firmą kurierską DHL lub firmą spedycyjną.

 9. Maksymalna wartość przesyłki za pobraniem z przyczyn technicznych nie może przekroczyć wartości 7000 ( siedmu tysięcy ) złotych brutto. Przesyłki za pobraniem wysyłane są tylko na terenie Polski. Czas dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi zazwyczaj dwa dni robocze (dotyczy przesyłek krajowych)

§ 4

Reklamacje

 1. Podstawą reklamacji jest dowód sprzedaży w postaci faktury. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Klient, po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.

 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

 4. W razie reklamacji proszę o kontakt korzystając z adresu mailowego: atlantic.bok@viamoda-group.com, lub pod numerem telefonu 604 571 077. Wzór protokołu reklamacyjnego jest dostępny w zakładce „Reklamacje jakościowe”. Wypełniony protokół reklamacyjny prosimy dołączyć do reklamowanego produktu.

§ 5

Fotografie i prawa autorskie:

 1. Wszystkie udostępnione zdjęcia na platformie VIA MODA są chronione prawem autorskim i należą do właściciela marki.

 2. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów z serwisu atlanticB2B.pl w szczególności zdjęć, opisów, katalogów należy uprzednio skontaktować się z regionalnym kierownikiem sprzedaży.

§ 6

Odpowiedzialność

 1. VIA MODA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym za:

  • zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie,

  • różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi, wynikające z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach,

  • nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.


§ 7

Promocje

 1. Promocje organizowane przez firmę VIA MODA sp. z o.o., nie łączą się z innymi, chyba że w promocji jest informacja mówiąca inaczej.